Danslådan

MÅLGRUPP

12-24 månader, förskolebarn

Max 12 barn per grupp

Max 4 grupper per dag

1-2 deltagande pedagoger per grupp

 

PLATS

Förskolor, fria ytor att röra

sig på t.ex. samlingrum/vilorum

 

 

KULANPREMIE

Kan bokas via Kulan

Alt. 2

Föreställning + workshops

2 dagar

2 x 30 min per grupp

 

KOSTNAD

1 grupp 4 500 kr

2 grupper 7 500 kr

3 grupper 10 500 kr

4 grupper 13 500 kr

Alt. 1

Endast föreställning + kortare workshop

1 dag

1 x 30 min per grupp

 

KOSTNAD

1 grupp 2 250 kr

2 grupper 3 750 kr

3 grupper 5 250 kr

4 grupper 6 750 kr

DANSLÅDAN

PROJEKTBESKRIVNING

 

Ett dansprojekt, i form av en

föreställning + workshops skapad av Helen Pettersson, är uppsökande och riktar sig till barn mellan 12- 24 månader i förskolan. Tillsammans med en danspedagog kommer barnen få möta Danslådan, en låda som är fylld med inspiration för att väcka nyfikenhet.

I sin trygga miljö kommer barnen få utforska lådans innehåll och genom rörelser bekanta med kroppens

möjligheter. Med utgångspunkt i det sensomotoriska lärande kommer de få se, höra och göra och tas med på en upptäcktsresa i dansens värld.

Projektet har en tydlig förankring i Läroplan för förskola, Lpfö 98 (Skolverket, 2010) och lägger stor vikt vid en lustfylld upplevelse där kreativiteten och leken har en självklar plats.

 

Pedagogiskt material ingår i projektet.

 

Projektet har utvecklats i sammarbete med förskolor i Stockholms stadsdel Spånga-Tensta.

 

Koreograf & idé: Helen Pettersson

Musik: Sebastian Villatorro & Helen Pettersson

Dansare/danspedagog: Elsa Berndtson & Helen Pettersson

Inför ett besök

 

Förbered det rum ni önskar hålla till i genom att plocka undan distraherade saker i form av leksaker, madrasser m.m. Detta underlättar både för barn och gästande danspedagog.

Efter besöket

 

Danslådans innehåll är tänkt som inspiration till förskolepedagogerna. Det är sedan upp till förskolan själv att fortsätta arbete utifrån vad som passar dem. Till hjälp finns ett samanställt pedagogiskt material som varje förskola får ta del av efter besöktet.

 

 

Ladda ned pedagogisk material

Copyright @ klarafärdigadansa