Anmälningsformulär
 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nej
 
 

* Godkännande av fotografering:

Vi ber om ert godkännande för att kunna dokumentera lägerveckan. Bilderna kommer barnen få ta del av som ett minne av vad de gjort samt fungera som information och marknadsföring av verksamheten.

Personuppgiftslagen (PUL) innebär att du som vårdnadshavare måste samtycka till publicering för att verksamheten ska kunna använda bild där barnet kan identifieras. Vårdnadshavaren har rätt att när som helst återta samtycket, varvid skolan snarast ska avlägsna materialet.

Verksamheten publicerar inte något som kan vara kränkande för barnet.

Copyright @ klarafärdigadansa