Om oss

OM KLARA FÄRDIGA DANSA

 

KLARA FÄRDIGA DANSA är en dansplattform som jobbar för att sprida dans till barn och unga i alla åldrar, samhällsklasser och områden i Sverige.

KLARA FÄRDIGA DANSA består av ett danskompani och är en ideell förening som jobbar med dansprojekt, skapande skola, scenproduktioner och pedagogisk utveckling för främst barn och unga. Föreningens arbete tar avstamp i en vilja att utforska hur dans och rörelse kan bygga broar mellan olika individer och skapa plattformar för kreativt skapande.

KLARA FÄRDIGA DANSA grundades 2013 av danspedagogerna Helen Pettersson, Bea Hyllengren och Josefine Kollberg som träffades under sin utbildning på Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm.

 

VÅR VÄRDEGRUND

Klara Färdiga Dansa vilar på en demokratisk värdegrund. Vi anser att alla har rätt till att dansa och röra sig, oavsett vart du bor, socioekonomiska eller fysiska förutsättningar. I vårt arbete försöker vi skapa en accepterande och presationsfri miljö, både i mötet med publik och deltagare men även i vårt eget skapande. På så vis vill vi öppna upp för kreativt tänkande.

Vårt arbete har en tydlig förankring i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Där står att:

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. (SKOLFS 2011:19, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Västerås: Edita. Sid. 9.)

I koppling till detta vill föreningen Klara Färdiga Dansa erbjuda barn och unga en möjlighet att prova och utveckla sitt kreativa tänkande i relation till dans och rörelse.

 

MÅLSÄTTNING

 

Vårt mål är att sprida dansen till barn och unga i alla åldrar, samhällsklasser och områden i Sverige. Vi vill använda dansen som ett verktyg för att bygga broar mellan människor och skapa gemenskap.

Detta genom att:

 

  • Erbjuda professionella dansupplevelser och föreställningar

 

  • Utveckla sambandet mellan kropp och språk

 

  • Bjuda in till rörelse och kreativt skapande i en prestationsfri miljö

 

  • Att ständigt utmana dansens plats och möjligheter i samhället

 

Vi i Klara Färdiga Dansa

Helen Pettersson

Producent, dansare, danspedagog & koreograf

 

Var med och grundade Klara Färdiga Dansa. Kandidatexamen i danspedagogik från Dans- och Cirkushögskolan.

 

Kontakta mig:

helen@klarafardigadansa.se

Josefine Kollberg

Dansare, danslärare & koreograf

 

Var med och grundade Klara Färdiga Dansa. Lärarexamen i engelska och dans från Stockholms universitet och Dans- och Cirkushögskolan.

 

Kontakta mig:

josefine@klarafardigadansa.se

 

Bea Hyllengren

Dansare, danslärare & koreograf

 

Var med och grundade Klara Färdiga Dansa. Lärarexamen i svenska som andraspråk och dans från Stockholms universitet och Dans- och Cirkushögskolan.

 

Kontakta mig:

bea@klarafardigadansa.se

 

Gäster & sammarbeten

Foto: http://www.nadine-rebecca.com

Elsa Berndtson

Dansare & danspedagog

 

Utbildad danspedagog vid Dans- och Cirkushögskolan. Sedan hösten 2017 kör Elsa Danslådan

Foto: http://www.nadine-rebecca.com

Karin Johansson

Danslärare

 

Lärarexamen i engelska och dans från Stockholms Universitet och Dans- och Cirkushögskolan.

 

 

 

Foto: http://www.nadine-rebecca.com

Linn Yttersjö

Danspedagog

 

Utbildad danspedagog vid Dans- och Cirkushögskolan. Under våren 2018 medverkar Linn i Skapande skola projektet Danslänken

Copyright @ klarafärdigadansa