Anmälningsformulär

Kommande läger:

11-12 augusti

Blå Huset, Tensta

Gratis!

6-9 år kl 9.30- 12.00

10-13 år kl 13.00-15.30


 
 
 
 
 
 
Ja
Nej
 
Jag ger mitt samtycke till hantering av personuppgifter
 
 

Hantering av personuppgifter (Integritetspolicy) *


KLARA FÄRDIGA DANSA bryr sig om dig och dina personuppgifter och vi följer de nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller fr.o.m 25 maj 2018.


Vid anmälan till våra läger och andra aktiviteter samlar vi in namn och ålder på ditt barn samt namn och kontaktuppgifter på målsman för att kunna administrera din anmälning. Detta för att vi ska kunna skicka ut aktuell och viktig information innan och under verksamheten. Vi sparar dina kontaktuppgifter för att kunna informera om kommande verksamheter. Du kan när som helst kontakta info@klarafardigadansa.se för att ändra eller ta bort dina personuppgifter.

Vi delar inte med oss av våra personuppgifter till någon tredje part.


Läs mer om GDPR på datainspektionens hemsida. Se här


* Godkännande av fotografering:

Vi ber om ert godkännande för att kunna dokumentera lägerveckan. Bilderna kommer barnen få ta del av som ett minne av vad de gjort samt fungera som information och marknadsföring av verksamheten.

Foton är en personuppgifthandling och det innebär att du som vårdnadshavare måste samtycka till publicering för att verksamheten ska kunna använda bild där barnet kan identifieras. Vårdnadshavaren har rätt att när som helst återta samtycket, varvid vi snarast avlägsnar materialet. Kontakta då info@klarafardigadansa.se

Verksamheten publicerar inte något som kan vara kränkande för barnet.


Copyright @ klarafärdigadansa