UNGAS SCENSSOMMAR

Ungas Scensommar är ett projekt skapat av Klara Färdiga Dansa i samarbete med Stockholm Stad. Projektet leds huvudsakligen av ungdomar mellan åldrarna 15-19 som har sommarjobb genom Stockholms stad.


Projektet har genomförts 2017 och 2018 i Spånga- Tensta stadsdel.

  Vi tackar alla ungdomar som har arbetat hos oss!


Vi är stolta och glada över den arbetsinsats alla ungdomar bidragit med. Läs ungdomarnas blogg om projektet samt se mer bilder på vår Instagram och facebook!

#ungasscensommar2018


Bilder och video från Ungas Scenssomar 2017

Copyright @ klarafärdigadansa