Danslänken

DANSLÄNKEN


Ett skapande skola projekt som bygger på att ge utrymme och möjlighet för barn att uttrycka sig och sina erfarenheter till dans och rörelse. Deltagarna kommer få länka ihop sina erfarenheter och tillsammans skapa en utgångspunkt för utbyten inom en kreativt stimulerande miljö. Genom enkla rörelseövningar är målet att bygga upp en tillit och förståelse för varandra. Övningarna bygger på improvisatoriska moment för att locka fram det egna uttrycket och kroppsspråket. Varje individ oavsett bakgrund ska få dela med sig av sina erfarenhet till dans på ett tillåtande och prestationsfritt sätt. Utifrån det bygger vi vidare och skapar något tillsammans där alla finns representerade och varje länk är lika viktig för att kedjan ska vara komplett.

Med dansen som grund kommer deltagarna på ett lekfullt och tvärkonstnärligt sätt få utforska sin egna kreativitet och lära känna sig själv och sina klasskamrater bättre. Detta för att stärka den egna individen men även relationen till gruppen. Det här projektet har har en tydlig förankring i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2016). 


Under våren 2018 besökte Danslänken alla årskurs 4 i Norrtälje kommun. Projektet har fick stöd av Kulturrådet och var ett sammarbete med Norrtälje kommun och

H Dansproduktion.

INNEHÅLL


  • “Lära känna varandra” övningar med enkla rörelser och musik
  • Berättar om sin upplevelse av dans med sin kropp som verktyg
  • Likheter och olikheter, hur kompletterar de varandra?
  • Bild & form- teckna ned/måla sina upplevelser och reflektioner
  • Kreativ process tillsammans med elever, Av och Med. Skapa något tillsammans där alla finns representerade.
  • Skapa en gemensam berättelse med dans och rörelse. Bygger ihop och formar tillsammans
  • Samtal och reflektion

Copyright @ klarafärdigadansa