Danslådan

DANSLÅDAN

PROJEKTBESKRIVNING


DANSLÅDAN är uppsökande och riktar sig till barn mellan 12- 24 månader i förskolan. Tillsammans med en danspedagog kommer barnen få möta DANSLÅDAN, en låda som är fylld med inspiration för att väcka nyfikenhet och rörelse.

I sin trygga miljö kommer barnen få bekanta sig med lådans innehåll och utforska kroppens möjligheter. Med utgångspunkt i nyfikenhet och det sensomotoriska lärande kommer barnen få se, höra och göra, för att tas med på en upptäcktsresa i dansens och rörelsens värld.

Projektet har en tydlig förankring

i Läroplan för förskola, Lpfö 18 (Skolverket, 2019) och lägger stor vikt vid en lustfylld upplevelse

där kreativiteten och leken har en

självklar plats.


Pedagogiskt material ingår. 


Projektet har utvecklats i sammarbete med förskolor i Stockholms stadsdel Spånga-Tensta.


Koreograf & idé: Helen Pettersson

Musik: Sebastian Villatorro & Helen Pettersson

Dansare/danspedagog: Elsa Berndtson & Helen Pettersson

 

Alt. 1

Endast föreställning + kortare workshop

1 dag

1 x 30 min per grupp


KOSTNAD

1 grupp 2 250 kr

2 grupper 3 750 kr

3 grupper 5 250 kr

4 grupper 6 750 kr

MÅLGRUPP

12-24 månader, förskolebarn

Max 12 barn per grupp

Max 4 grupper per dag

1-2 deltagande pedagoger per grupp


PLATS

Förskolor, fria ytor att röra

sig på t.ex. samlingrum/vilorumKULANPREMIE

Kan bokas via Kulan

Alt. 2

Föreställning + workshops

2 dagar

2 x 30 min per grupp


KOSTNAD

1 grupp 4 500 kr

2 grupper 7 500 kr

3 grupper 10 500 kr

4 grupper 13 500 kr

Efter besöket


Danslådans innehåll är tänkt som inspiration till förskolepedagogerna. Det är sedan upp till förskolan själv att fortsätta arbete utifrån vad som passar dem. Till hjälp finns ett samanställt pedagogiskt material som varje förskola får ta del av efter besöktet.Ladda ned pedagogisk material

Inför ett besök


Förbered det rum ni önskar hålla till i genom att plocka undan distraherade saker i form av leksaker, madrasser m.m. Detta underlättar både för barn och gästande danspedagog.

Copyright @ klarafärdigadansa